Retour Beleid

Vanuit de algemene voorwaarden : 

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Eisen bij retour sturen :

1. Product dient netjes en ongebruikt terug gestuurd te worden. Indien het geleverd word in een originele verpakking dient deze mee retour gestuurd te worden. 

2. Producten met naam en geboortedatums kunnen niet retour gestuurd worden. Dit zijn persoonlijke aanvragen en zijn hierdoor niet verder te verkopen.

3. Indien er iets ontbreekt aan het artikel graag binnen 14 dagen.

4. Indien iets defect is aan een artikel dient deze retour gestuurd te worden zodat onderzocht kan worden wat er fout is gegaan. Als deze is ontvangen word het nieuwe artikel pas opgestuurd. 

 

Er mag dan contact gezocht worden met info@liefspopje.nl